• Oznámenie o zmene času odchodu žiaka z ŠKD ( zmena na dlhšie obdobie )

    • oznamenie_o_zmene_odchodu_ziaka.doc 


     Oznámenie  o zmene  času odchodu  žiaka z ŠKD

      

     Meno rodiča ................................................................................................................................

      

     žiadam o uvoľňovanie môjho syna / mojej dcéry ........................................................................

      

     z ŠKD  o ...................................... hod.

      

     Dátum ..........................................................             Podpis ........................................................

      

      

     Oznámenie  o zmene  času odchodu  žiaka z ŠKD

      

     Meno rodiča ................................................................................................................................

      

     žiadam o uvoľňovanie môjho syna / mojej dcéry ........................................................................

      

     z ŠKD  o ...................................... hod.

      

     Dátum ..........................................................             Podpis ........................................................

      

      

     Oznámenie  o zmene  času odchodu  žiaka z ŠKD

      

     Meno rodiča ................................................................................................................................

      

     žiadam o uvoľňovanie môjho syna / mojej dcéry ........................................................................

      

     z ŠKD  o ...................................... hod.

      

     Dátum ..........................................................             Podpis ........................................................

      

      

     Oznámenie  o zmene  času odchodu  žiaka z ŠKD

      

     Meno rodiča ................................................................................................................................

      

     žiadam o uvoľňovanie môjho syna / mojej dcéry ........................................................................

      

     z ŠKD  o ...................................... hod.

      

     Dátum ..........................................................             Podpis ........................................................

      

     Oznámenie  o zmene  času odchodu  žiaka z ŠKD

      

     Meno rodiča ................................................................................................................................

      

     žiadam o uvoľňovanie môjho syna / mojej dcéry ........................................................................

      

     z ŠKD  o ...................................... hod.

      

     Dátum .