• Deň Zeme

    • V školskom roku  2014/2015 sa naša škola zapojila do programu Zelená škola  http://www.zelenaskola.sk/

                                 

      

     Deň Zeme v škole a obci

      

      

     Deň Zeme je deň venovaný našej Zemi a koná sa každoročne 22.apríla . Ide o pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných našou jedinečnou planétou. Pripomenuli si ho aj žiaci a učitelia ZŠ s MŠ Svätý Kríž. Prípravy na tohoročný prebiehali už dávno pred jeho začiatkom. Škola sa totiž v tomto školskom roku zapojila do jedinečného programu  Zelená škola, čo je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. Žiaci s pomocou pani učiteliek sa snažia uskutočniť na škole zmeny, ktoré pomôžu životnému prostrediu. Keďže za hlavný cieľ si zvolili triedenie odpadu na škole, aj Deň Zeme bol celý venovaný tejto problematike. Žiaci spolu s vyučujúcimi pripravovali plagáty s touto tematikou, tvorili básne, slogany, prezentácie o triedení odpadu a  jeho následnej recyklácii. Zbierali vrchnáčiky z PET fliaš aj samotné fľaše. Z odpadového materiálu zhotovovali rôzne výrobky i modely odevov. Do prípravy sa zapojila celá škola. Ruku k dielu pridali aj rodičia. Deň D nastal 22.apríla a celoškolská akcia sa mohla začať. Začala sa módnou prehliadkou zástupcov 1.až 9.ročníka. Žiaci prejavili nápaditosť, kreativitu pri zhotovení a predvádzaní šiat z odpadového materiálu. V areáli školského dvora sa následne realizovali ďalšie súťažné ekologické aktivity a hry. Celý deň sa vydaril a priniesol nám radosť a krásne zážitky. Zároveň všetkých naučil ako správne odpad triediť a dúfame, že aj naladil na tú správnu ekologickú vlnu.

     viď. fotoalbum ZELENÁ ŚKOLA

      

      

     Deň Zeme pokračoval aj v piatok 24.apríla. Všetci žiaci sa pustili do upratovania a zbierania odpadkov v okolí školy a obce. Aj takýmto spôsobom chceli ukázať všetkým obyvateľom obce Svätý Kríž, že si vážia prírodu a nechcú sa pozerať na odpadky odhodené pri cestách. Žiaci spolu s pedagógmi priložili ruku k vreciam i rukaviciam a vyzbierali slušný počet odpadkových vriec.

      

      

     Rozhlasová relácia

     Milí spolužiaci,

     dovoľte nám, členom kolégia Zelenej školy, trochu sa Vám prihovoriť.

      Ako mnohí iste viete, naša škola sa zapojila do projektu Zelená škola. Cieľom tohto projektu je, aby sa naša škola, teda my všetci, ktorí sme jej súčasťou, začali správať ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Je toho veľa, čo by každý z nás mohol vylepšovať a robiť pre svoje najbližšie životné prostredie. Tak je to aj s našou školou, hoci má už za sebou aj veľa prospešných krokov. Ako príklad môžem uviesť dobré okná, cez ktoré nám neuniká zbytočne teplo, alebo nové žiacke záchody s úsporným splachovaním. To prvé šetrí energiu, to druhé vodu.

     Téma, ktorú sme si vybrali v projekte a ktorej sa chceme venovať, je  ODPAD. Na Zemi sa ho hromadí čoraz viac a často ho nájdeme na miestach, kde nemá čo robiť. V lesoch, pri potokoch, za humnami. Veľakrát sú súčasťou odpadu rôzne škodlivé látky, ktoré sa dostávajú do pôdy, do vody, do vzduchu. Zem, ktorá nám dáva potravu, vodu, kyslík , pomaly stráca svoje zdravie. A s ňou aj my, ľudia.

     Možno si poviete, že jeden človek nezmôže nič. Ale nie je to pravda. Skúsme si len predstaviť, koľko rôznych druhov smetí končí v našich košoch doma.  Kde sa tie smeti vzali? No predsa... sme si ich kúpili. Fólie a sáčky z pečiva, tetrapakové krabice z mlieka a džúsov, plastové fľaše z minerálok, plechovky z kompótov, obaly z vajíčok, obaly zo šampónov, obaly z hračiek, obaly z elektrospotrebičov a tak ďalej a tak ďalej... A v čom si nákup prinesieme? No v plastovej taške. Prípadne aj v troch. Keby sme spojili všetky sáčky ktoré sa povaľujú kade tade, hádam by sme aj celú Zem obliekli.  A to je niečo, čo môžeme aspoň trošku ovplyvniť. Ak sa to dá, kúpme si v obchode tovar, ktorý má na sebe obalov menej a najlepšie také, ktoré sa v prírode rozložia. A odniesť si nákup nemusíme v plastovej taške, ale v látkovej, ktorú si budeme so sebou stále nosiť.

     Keďže obalom, teda smetiam, sa v dnešnej dobe určite vyhnúť nedá, urobiť môžeme ešte niečo. Dajme druhú šancu tým odpadom, z ktorých sa ešte dá niečo nové vyrobiť. Roztrieďme ich na papier, plasty, kovy, sklo a dajme ich do tých správnych košov, aby sa dostali na miesta, kde z nich vyrobia niečo užitočné. Teda zrecyklujú. Bioodpad, teda zvyšky potravín by tiež nemuseli končiť v odpadkovom koši. Dajme ich do kompostu spolu s trávou, konármi, zeminou a bude z toho dobré hnojivo do záhradky.

     Verím, že mnohí z vás doma odpad už triedia. A to je niečo, čo by sme chceli zaviesť u nás na škole. V každej triede budú tri koše - modrý na papier, žltý na plasty a zelený na bioodpad. Čo do ktorého koša patrí a čo nie sa postupne naučíme,  vyvesíme vám to aj na nástenky. Hliadky zelenej školy budú vaše koše 2-krát do týždňa kontrolovať, či triedite správne a trieda, ktorá bude triediť najlepšie, bude na konci roka odmenená.

      

     Celé to chceme odštartovať na Deň Zeme, dňa 22.apríla v stredu budúci týždeň. Dovoľte nám poinformovať vás o programe, ktorý sme pre vás na tento deň pripravili.

     Triedy budú navzájom súťažiť v niekoľkých disciplínach na 6 stanovištiach. Na každú disciplínu si trieda zvolí stanovený počet zástupcov, ktorí budú za triedu súťažiť. Názvy disciplín aj počet súťažiacich za triedu budú vyvesené na nástenkách, aby ste si mohli svojich súťažiacich dopredu určiť. Triedy s najlepšími výkonmi budú odmenené.

      Jedno stanovište bude nesúťažné, a to výstava vašich prác na tému odpad - básničky, slogany, plagáty a iné výtvarné práce, na ktorých už pracujete. Každý žiak pridelí hlas práci, ktorá sa mu bude najviac páčiť. 

     Poslednou aktivitou bude módna prehliadka modelov vytvorených z odpadových materiálov, ktoré si vymyslí každá trieda a jeden žiak triedny model predvedie. Najzaujímavejšie modely za prvý aj druhý stupeň budú opäť odmenené. 

     Dúfame, že sa spolu v tento deň niečo naučíme a zároveň trochu pobavíme. Tešíme sa na vás, na vašu aktivitu, na vaše nápady a želajme si na tento deň pekné počasie, dobrú náladu a veľa zážitkov.

      

     Pekný deň vám želá kolégium Zelenej školy.

      

      

      

     KVÍZ O ODPADOCH                                              Ročník: ................................

     1. Oprav vetu:

     Lepšie je nosiť nákup vždy v novej igelitovej taške z obchodu.

      

     2. Zakrúžkuj, čo nepatrí do žltého koša s názvom PLASTY:

     plastová fľaša,  konzerva,  polystyrénová tácka,  krabica od džúsu, igelitový sáčok,  rozbitá umelohmotná hračka,  plechovka od farby,  kelímok od jogurtu

      

     3. Zakrúžkuj, , čo nepatrí do kompostu:

     šupka z banána,  papierová vreckovka, šupky z pomarančov, šupky zo zemiakov

      

     4. Kedy viac znečistíme životné prostredie? Správnu možnosť zakrúžkuj.

     a) Keď budeme piť vodu z vodovodu

     b) Keď budeme kupovať vodu na pitie v plastových fľašiach

      

     5. Z čoho sa vyrába papier? ........................................

      

     6. Papier sa vyrába aj  zo starého zrecyklovaného papiera.

      Koľko stromov zachráni 1 tona (1000kg) starého zberového papiera?................................

      

      

      

     7. Z čoho sa vyrábajú plasty? ..................................

      

     8.  Plasty sa vyrábajú aj zo starých plastov.

     Uveď aspoň 2 výrobky, ktoré sa vyrábajú zo starých zrecyklovaných plastov: ...................................... , ...................................

      

     9.  Čo treba spraviť s plastovou fľašou pred vhodením do žltého koša?

     .......................................................................................................................

      

      

      

      

      

      

      

      

     10. Tetrapaky sú obaly zložené z kartónu, plastovej fólie a hliníkovej fólie.

      Do akého koša sa tetrapaky dávajú?

     a) do modrého (papier)

     b) do zeleného (sklo)

     c) do žltého (plasty)