• DÔLEŽITÝ OZNAM PRE MATERSKÚ ŠKOLU

      Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

      Vážení rodičia!

      Touto cestou Vás chceme poinformovať o dôležitých zmenách, ktoré platia od 01.07.2020.

      1.Réžia na stravu bola do 30.06.2020 0,20 cent za obed, čo činilo 4,0 € na jeden mesiac.

      Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 08.06.2020 všeobecno-záväzným nariadením (VZN č.2/2020) schválilo režijný príspevok na každý obed 0,50 cent, čo bude predstavovať 10 € na mesiac , a teda 100 € na celý školský rok (podotýkame, že tento poplatok sa uhrádza bez ohľadu nato, či dieťa obed odobralo alebo nie, a ani sa rodičom nevracia).

     • ČÍTANKOVO

      Celoročný čitateľský projekt pre žiakov 1. stupňa

      Aj v tomto školskom roku 2019/2020 sme sa venovali čitateľkej gramotnosti, s ktorou je spojený projekt Čítankovo. Úlohou žiakov bolo prečítať čo najviac knižných titulov, zapísať ich do čitateľského denníka a odprezentovať pred celou triedou. Po splnení všetkých podmienok žiak získal čitateľského žolíka.

     • OZNAM

      Ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 30.06.2020(utorok) o 8:00 hod. na školskom dvore (v prípade priaznivého počasia), v kmeňových triedach (v prípade nepriaznivého počasia).

      Obedy sa dňa 30.06.2020(utorok) nevydávajú.

      Prevádzka v ŠKD je v tento deň zrušená.

      Žiaci po slávnostnom ukončení školského roka 2019/2020 a odovzdaní vysvedčení odchádzajú domov. (Čas medzi 9:30 hod. až 10:00 hod.)

  • Prihlásenie

  • Zvonenie

   Streda 5. 8. 2020
  • Fotogaléria

   • Beseda o včielkach
   • Pobyt v prírode
   • Naše prvé vysvedčenie
   • koniec školského roka
   • 9. ročník - Koronavírus a ochrana pre ním
   • 4. ročník - Literárna postava + opis psa podľa osnovy + stavby
   • DEŇ ZEME - 1. ročník
   • ŠKD tvorenie z domu
   • 2. ročník - projekty + telocvik v domácich podmienkach