• O časopise BOCIANIK

          •      Tradíciou našej základnej školy sa stalo aj vydávanie školského časopisu Bocianik, ktorý k svojim čitateľom prilieta dvakrát do roka – vždy v decembri a v júni. V tomto našom časopise sa dočítate všetky dôležité informácie zo života našej školy. Okrem iného sa zabavíte pri riešení rôznych úloh. Pre žiakov je najobľúbenejšie „ Rebelské ospravedlnenie“, ktoré im raz v určenom časovom období umožňuje ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovací predmet. Všetky tieto informácie a mnoho rôzne zavedených rubrík  pre svojich čitateľov pripravuje redakčná rada, ktorá sa pravidelne stretáva a snaží sa priniesť tie najaktuálnejšie informácie. Školský časopis Bocianik je tu pre Vás, našich čitateľov.