• Kontakty

   • Meno školy
   • Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184
   • Email školy
   • zssvatykriz@gmail.com
   • Telefón
   • 044/ 5592534

    Mgr. Eva Urbanovičová
    riaditeľka školy - 0911 901 345

    Mgr. Ružena Uhelová
    zástupkyňa riaditeľky

    Ekonómka školy - 0911 901 364
   • Adresa školy
   • Svätý Kríž 184
    032 11 Svätý Kríž
   • IČO
   • 37810618
   • DIČ
   • 2021640973
   • MŠ Svätý Kríž 194
   • Mg. Viera Kačírová
    Zástupkyňa pre MŠ
    kontakt: 044/ 5592524