Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

Oznámenie o zmene času odchodu žiaka z ŠKD ( zmena na dlhšie obdobie ) Žiadosť o uvoľnenie žiaka z ŠKD ( zmena na jeden deň ) Zápisný lístok do ŠKD Odhlásenie žiaka z ŠKD

ŠKD žiadosti a oznamy

Oznámenie o zmene času odchodu žiaka z ŠKD ( zmena na dlhšie obdobie )

oznamenie_o_zmene_odchodu_ziaka.doc 


Oznámenie  o zmene  času odchodu  žiaka z ŠKD

 

Meno rodiča ................................................................................................................................

 

žiadam o uvoľňovanie môjho syna / mojej dcéry ........................................................................

 

z ŠKD  o ...................................... hod.

 

Dátum ..........................................................             Podpis ........................................................

 

 

Oznámenie  o zmene  času odchodu  žiaka z ŠKD

 

Meno rodiča ................................................................................................................................

 

žiadam o uvoľňovanie môjho syna / mojej dcéry ........................................................................

 

z ŠKD  o ...................................... hod.

 

Dátum ..........................................................             Podpis ........................................................

 

 

Oznámenie  o zmene  času odchodu  žiaka z ŠKD

 

Meno rodiča ................................................................................................................................

 

žiadam o uvoľňovanie môjho syna / mojej dcéry ........................................................................

 

z ŠKD  o ...................................... hod.

 

Dátum ..........................................................             Podpis ........................................................

 

 

Oznámenie  o zmene  času odchodu  žiaka z ŠKD

 

Meno rodiča ................................................................................................................................

 

žiadam o uvoľňovanie môjho syna / mojej dcéry ........................................................................

 

z ŠKD  o ...................................... hod.

 

Dátum ..........................................................             Podpis ........................................................

 

Oznámenie  o zmene  času odchodu  žiaka z ŠKD

 

Meno rodiča ................................................................................................................................

 

žiadam o uvoľňovanie môjho syna / mojej dcéry ........................................................................

 

z ŠKD  o ...................................... hod.

 

Dátum .