Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

Školská jedáleň

cena lístka

 

              Desiata       Obed         Olovrant          Spolu

 

MŠ                         0,26€              0,64€                0,22€                 1,12€ 

 

ZŠ /1.-4.roč./                                0,95€                                          0,95€

 

ZŠ /5.-9.roč./                               1,01€                                          1,01€

 

Dospelí / zam. ZŠ,MŠ, ŠJ /          1,12€                                          1,12€

 

Pri odoberaní len desiaty v MŠ výška finančného limitu je 0,33 €  (10,- Sk)

Obed odhlásiť do 7,00 hodiny!     tel. 044/5592524 

Odhlasovať sa môžte len v prípade návštevy lekára.

 

Ak si nestihnete odhlásiť obed do 7,00hod.,  môžete si ho vziať do obedára.

 

 

Alergény v potravinách

Alergia na potraviny

  • je to odpoveď imunitného systému človeka spravidla na bielkovinu, ktorá sa v potravine nachádza
  • Alergickú reakciu môže vyvolať až 170 potravín

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 200/13/ES a z Výnosu Ministerstva poľnohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín.

Jedlá a potraviny ktoré obsahujú alergény musia byť označené takým spôsobom, aby boli spotrebitelia na tieto látky upozornení. táto povinnosť sa týka aj školských jedální.

Na jedálnom lístku našej školskej jedálne sú s pridaním čísla alergénu podľa určeného zoznamu:

1. Obilniny obsahujúci lepok / pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody /

2. Kôrovce a výrobky z nich

3. Vajcia a výrobky z nich

4. Ryby a výrobky z nich

5. Arašidy a výrobky z nich

6. Sójové zrná a výrobky z nich

7. Mlieko a výrobky z neho

8. Orechy a výrobky z nich / mandle, lieskovce, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy /

9. Zeler a výrobky z neho

10. Horčica a výrobky z nej

11. Sezamové semená a výrobky z nich

12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l

13. Vlčí bôb a výrobky z neho

14. Mäkkýše a výrobky z nich