Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

Školská jedáleň

cena lístka

 

              Desiata       Obed         Olovrant          Spolu

 

MŠ                         0,28€                    0,68€                0,23 €                 1,19 € 

 

ZŠ /1.-4.roč./                                      1,01€                                            1,01 €

 

ZŠ /5.-9.roč./                                     1,09€                                            1,09 €

 

 

 

 

Alergény v potravinách

Alergia na potraviny

  • je to odpoveď imunitného systému človeka spravidla na bielkovinu, ktorá sa v potravine nachádza
  • Alergickú reakciu môže vyvolať až 170 potravín

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 200/13/ES a z Výnosu Ministerstva poľnohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín.

Jedlá a potraviny ktoré obsahujú alergény musia byť označené takým spôsobom, aby boli spotrebitelia na tieto látky upozornení. táto povinnosť sa týka aj školských jedální.

Na jedálnom lístku našej školskej jedálne sú s pridaním čísla alergénu podľa určeného zoznamu:

1. Obilniny obsahujúci lepok / pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody /

2. Kôrovce a výrobky z nich

3. Vajcia a výrobky z nich

4. Ryby a výrobky z nich

5. Arašidy a výrobky z nich

6. Sójové zrná a výrobky z nich

7. Mlieko a výrobky z neho

8. Orechy a výrobky z nich / mandle, lieskovce, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy /

9. Zeler a výrobky z neho

10. Horčica a výrobky z nej

11. Sezamové semená a výrobky z nich

12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l

13. Vlčí bôb a výrobky z neho

14. Mäkkýše a výrobky z nich