Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

Výzva pre rodičov

Pre dospelých od psychológa

Výzva pre dospelých

Polícia SR v spolupráci so psychológmi z CPPPaP v Žilinskom kraji upozorňuje na riziká spojené s ukončením školského roka, kedy relatívne často dochádza k útekom detí z domu, prípadne pokusom o samovraždu mladých ľudí. Je potrebné všímať si zmeny v správaní dieťaťa a nebanalizovať ich problémy.

Signálom, že sa niečo v duši dieťaťa deje sú najmä:

  • dieťa sa uzatvára do seba, uniká do svojho vnútorného sveta, odmieta komunikáciu s rodinou, kamarátmi, mení prostredia, je ľahostajné k svojmu zovňajšku,
  • dieťa javí známky neistoty, smútku, sebaobviňovania, pocity menejcennosti, úvahy, že sklamal očakávania svojich blízkych,
  • dieťa má narušený spánok, objavujú sa ranné nevoľnosti, často hľadá únik v chorobe;
  • objaví sa zvýšená precitlivelosť, plačlivosť alebo podráždenosť až agresivita,
  • dieťa chodí poza školu, klame, nevie sa sústrediť, je úzkostlivé,
  • dieťa často stráca veci, z domu berie peniaze, chodí domov neupravené, návrat zo školy mu trvá dlhšie, zhoršujú sa výkony v škole, je bojazlivé, má strach,
  • dieťa náhle končí so záľubami a koníčkami, mení svoju „partiu“,
  • používa vety: nikto ma nemá rád, život nestojí za nič, nič nemá zmysel, som všetkým len na záťaž.

            V prípade, že Vaše dieťa, resp. mladý človek z blízkeho okolia javí niektoré z uvedených symptómov, pokúste sa s ním porozprávať, povzbudiť ho v tom, že ste mu oporou, prípadne vyhľadať odbornú psychologickú pomoc. S otázkami sa môžete obrátiť na č.t. 116 111, emailom na krpzzaprevencia@minv.sk (polícia) alebo kpppza@gmail.com (psychológ).

 

            V prípade, že máte doma školáka sú vety typu „So zlým vysvedčením sa doma radšej neukazuj !“ alebo „Ak bude zlé vysvedčenie dostaneš bitku !“ nevhodné a nebezpečné. Jednoznačne sa svojmu dieťaťu nevyhrážajte trestom za vysvedčenie.

 

            Ak si mladý človek nevie rady, ešte to neznamená, že riešenie jeho problému neexistuje. Každý problém je potrebné riešiť. Rozprávajte sa so svojimi deťmi denne. Aj malý neriešený problém môže nadobudnúť v duši dieťaťa obrovské rozmery.

 

 

Moje dieťa má pre mňa väčšiu hodnotu,

ako známky na vysvedčení.

 

 

Útek z domu alebo skončenie života nie je riešenie.