Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

Zvonenie

Kedy je prestávka

  

 

               

 

                                          Z v o n í                                                              

                                                                Prestávka trvá

1. hodina                       7,25               8,10                 5 minút                

 

2. hodina                       8,15               9,00                5 minút

 

 

3. hodina                       9,05               9,50                15 minút

 

 

4. hodina                     10,05             10,50                10 minút 

 

 

5. hodina                     11,00             11,45                5  minút   

 

 

6. hodina                     11,50             12,35                25 minút           

 

 

 

popoludňajšie vyučovanie             

 

 

 

7. hodina                     13,05             13,45                  5 minút         

 

 

8. hodina                     13,50             14,30