Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

školský klub detí

Režim dňa

                                    Režim dňa

                                                                                                                   

11,00  -  11,50    Odpočinková činnosť

 

11,50  -  12,00    Príprava na obed

 

12,00  -  12,05    Presun do ŠJ

 

12,05  -  12,40    Obed

 

12,40  -  13,40    Rekreačná činnosť

 

13,40  -  14,25    Záujmová  činnosť

 

14,25  -  14,40     Olovrant

 

14,40  -  15,40    Príprava na vyučovanie

 

15,40  -  16,30    Hravé činnosti