Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

  O  Z   N  A  M

                 RIADITEĽSTVO  ZŠ s MŠ VO  SVÄTOM  KRÍŽI  OZNAMUJE,  ŽE                                                             

    Z  Á  P  I  S

  ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA

  SA USKUTOČNÍ DŇA 11.4.2018 (streda)

  V ČASE OD 11,00 HOD. DO 16,00 HOD.

  V BUDOVE ZŠ SVÄTÝ KRÍŽ (na prízemí)    

  ZÁPISU PODLIEHAJÚ DETI NARODENÉ DO 31.8.2012

  Na zápis si prineste občiansky preukaz , rodný list svojho

  dieťaťa a 10€ na doplnkové školské potreby a na prvú knižku.     

             Základnú sadu pomôcok a predpísaných zošitov pre 1.roč.

             hradí Rada rodičov pri ZŠ Svätý Kríž

                                                                                                                           

           ZÁKLADNÁ   ŠKOLA   S  MŠ   SVÄTÝ KRÍŽ  184

           NAŠA ŠKOLA POSKYTUJE SVOJIM ŽIAKOM         NASLEDOVNÉ   MOŽNOSTI  VZDELÁVANIA A ROZVOJA       TALENTOV  V  ZÁUJMOVÝCH  ÚTVAROCH:

            Pohybové hry, Anglický jazyk, Literárno-dramatický krúžok, Šikovné ruky, Športové hry, Výtvarná tvorivosť

    - vyučovanie povinného anglického jazyka od 1.ročnika ZŠ

  - využívanie počítačov a internetu vo vyučovacom procese i mimo

  neho vo všetkých ročníkoch, používanie interaktívnej tabule    

           - na škole funguje ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ denne do 16.30h.

  - ponúkame rodičom využiť možnosť prihlásiť deti do SZUŠ DOTYK odbor výtvarný, dramatický  a tanečný – ktorej vysunuté pracovisko je na našej ZŠ.

  Vyučovanie v ZUŠ je pre našich žiakov bezplatné

  - učitelia na našej ZŠ v dôsledku nižšieho počtu žiakov v triedach

  v plnej miere využívajú individuálny prístup ku každému žiakovi,

  v prípade potreby doučujú žiakov zdarma.

   

           Pre deti pripravujeme v priebehu šk. roka rôzne zaujímavé akcie:

           Noc v škole

           Deň detí

           Pobyt v škole v prírode

           Vianočná burza

           Vianočné besiedky

           Plavecký výcvik pre 4.roč.

           Lyžiarsky výcvik pre 3. a 7. roč.

   

     Mgr. Ružena Uhelová

   riaditeľka ZŠ s MŠ Svätý Kríž

 • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÝ PLES
 • VIANOČNÉ OZNAMY

  Vianočná besiedka

  21.12.2017 bude Vianočná besiedka, neučíme sa podľa rozvrhu. Priniesť len koláčik, podľa dohody v triedach darček a dobrú náladu. Obed bude v triedach formou kapustnice od RADY RODIČOV.

  Vianočné prázdniny

  Posledný deň vyučovania

  22. december 2017

   

  Začiatok vyučovania

  8. január 2018

   

  Prajeme Vám Vianoce krásne,

  a keď sviečka na Nový rok zhasne,

  nech dobrý pocit Vám v srdci zostane,

  tiež šťastie a radosť, tá všetkým pristane.

  Stretneme sa na NOVÝ ROK!

 • VIANOČNÁ BURZA

  Dňa 10.12.2017 sa na našej škole uskutoční

  VIANOČNÁ BURZA

  Začiatok je o 14.00hod.

  Čakajú na Vás

  - nádherné výrobky detí, rodičov a učiteľov

  -Vianočná cukráreň s domácimi koláčikmi a punčom

 • SÚŤAŽ
  ZŠ Svätý Kríž Pomoc
   
  Milí rodičia a priatelia našej školy,
  zapojili sme sa do súťaže s projektom o obnovu zelene a okolia našej školy.
  Prosíme o Vašu podporu pri nákupoch v Tescu v mesiaci október. Za každý nákup dostanete žetón, ktorým následne hlasujete za jeden z troch projektov.
  Prosíme Vás, hlasujte za ten náš!
  V projekte máme nákup zelene, lavičiek a vyvýšených záhonov. Školský areál tak poskytne o trochu viac pohody a úžitku pre naše deti.
   
  Ďakujeme!!!
   
  P.s. Čím viac to rozšírite medzi svojich známych, tým máme väčšiu šancu uspieť.
 • Brány našej školy sa opäť otvoria 4.9.2017

 • VEĽKONOČNÁ SÚŤAŽ

  Milí priatelia,

  práve prebieha FB súťaž o najkrajšiu Veľkonočnú fotografiu, podporte žiakov našej školy svojim "likom". Najkrajšia fotografia s najvyšším počtom "likov" získa ceny od partnerov STOP SHOP.
  PS: HLASOVAŤ môžete aj OSOBNE vhodením hlasovacieho lístka priamo V STOP SHOPE. Tešíme sa na každý jeden hlas a detičkám držíme palce!

  Hlasuje sa až do 12.5.2017.

  https://www.facebook.com/308737549173801/photos/ms.c.eJxFjsENADEIwzY6AQ0Q9l~;sVKrSr2Uc1IhFBjWEkfy0QclCQSvjApCWboExsMGSOUHuhlc9o6OwC6yN0DG8Z53TMGnDZlbrgJxoncfkB~_4NJhg~-.bps.a.1284388661608680.1073742169.308737549173801/1284389581608588/?type=3&theater

 • Polročné prázdniny

  Milí žiaci a rodičia!

  V utorok 31.1.2017 sa rozdávajú polročné vysvedčenia.

  Polročné prázdniny budú v piatok, 03. 02. 2017.

  V pondelok, 06. 02. 2017 pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu.

 • PLES 2017

  PLES 2017 - Obrázok 1

 • POĎAKOVANIE

  Vďaka Modrej škôlke sa podarilo vybaviť do škôločky (malá trieda) nový koberec.

  Veľmi pekne za tento dar ĎAKUJEME firme Hoško.

  www.hoško.eu

 • MODRÁ ŠKôLKA

  Všetkým veľmi pekne ĎAKUJEME!!!

 • VIANOČNÉ OZNAMY

  Vianočná besiedka

  22.12.2016 ( posledný deň pred vianočnými prázdninami) bude Vianočná besiedka, neučíme sa podľa rozvrhu. Priniesť len koláčik, podľa dohody v triedach darček a dobrú náladu. Obed bude v triedach formou kapustnice od RADY RODIČOV.

  Vianočné prázdniny

  Prázdniny

  Posledný deň vyučovania

  pred začiatkom  prázdnin

  Termín prázdnin

  Začiatok vyučovania

  po prázdninách

  vianočné

   

  22. december 2016

  (štvrtok)

  23. december 2016

  –5. január 2017

  9. január 2017(pondelok)

   

   

  Prajeme Vám Vianoce krásne,
  a keď sviečka na Nový rok zhasne,
  nech dobrý pocit Vám v srdci zostane,
  tiež štastie a radosť, tá všetkým pristane.

  Stretneme sa na NOVÝ ROK!

 • VIANOČNÁ BURZA

  Dňa 4.12.2016 sa na našej škole uskutoční

  VIANOČNÁ BURZA

  Začiatok je o 14.00hod.

  Čakajú na Vás

  - nádherné výrobky detí, rodičov a učiteľov

  -Vianočná cukráreň s domácimi koláčikmi a punčom

  VIANOČNÁ BURZA - Obrázok 1

  Všetci sa na Vás tešíme.

 • MODRÁ ŠKOLKA

  Naša škôlka sa zapojila do súťaže "Staviame deťom krajší svet."

  http://www.modraskolka.sk/

  Podporte nás!

  Ďakujeme

 • Jesenné prázdniny

   

  Jesenné prázdniny - Obrázok 1

  Jesenné prázdniny začínajú 28. októbra 2016 ( v piatok).

  Do školských lavíc opäť zasadneme 2. novembra 2016 (v stredu). 

  Tento čas spájame so spomienkou na našich blízkych a známych, ktorí už nie sú medzi nami. Sviatok Všetkých svätých, Pamiatka zosnulých alebo tzv. Dušičky patria medzi málo dní v našom živote, ktoré sú prakticky celé venované spomienkam. V krajinách s kresťanskou tradíciou je zvykom počas tohto dňa či obdobia navštíviť cintorín a rodinný hrob, rozsvietiť na ňom sviečku a položiť kvety, čo má symbolizovať vieru vo večný život a demonštrovať presvedčenie, že život hrobom nekončí. 

  Preto na chvíľku  zastaňme, zaspomínajme na všetko, čo nás spájalo – lásku a úctu k blížnemu, vzájomné putá a vzťah človeka k človeku v živote vôbec.

 • ŠKOLA

  Ahoj, škola

  Škola, škola, školatá,
  tak už sme tu zase!
  Kričia chlapci, dievčatá
  až sa komín trasie.

  Škola, škola, školička,
  dosť už bolo zeme,
  vody, lesov, strání, lúk...
  Už sa učiť chceme.

   

  Uvidíme sa 5.9.2016

  Veľmi sa tešíme!!!

 • Veľkonočné vajíčko

  V STOP SHOPE máme veľkonočné vajíčko, ktoré zdobili žiačky našej školy, prosíme Vás o podpuru.

  HLASUJTE

  1. Priamo v STOP SHOPE

  2. Na facebooku: https://www.facebook.com/STOPSHOP-Liptovsky-Mikulas-308737549173801/?fref=ts

  Ďakujeme :-)

 • PRÁZDNINY
  Už aj vrabce čvirikajú
  že sa brány zatvárajú,
  že už zvonec ide spať
  a deti sa budú hrať.
   
  Dňa 30. 6. 2016 bude slávnostné ukončenie školského roka.
  Všetkým deťom gratulujeme za ich dosiahnuté výsledky
  a prajeme veľa oddychu počas prázdnin
  a načerpanie nových síl.
   
  Nastupujeme až 5. 9. 2016.
   
  Už teraz sa na Vás všetkých tešíme.
 • videá
  22. 9. 2015

  Aktualizovali sme modul videá