Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ružena Uhelová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa 10 84
Riadenie intersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Mgr. Eva Urbanovičová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 74
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Riadenie intersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Iveta Blanárová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 72
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Viera Blašková Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 63
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa 10
Finančná gramotnosť 14
Katarína Dobáková Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania 15 63
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácií pre vychovávateľa 0
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Tanečná príprava 6
Mgr. Slávka Hričáková Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí 33 33
Mgr. Slávka Kučová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 60
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Veronika Lanovcová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 39
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Luboš Letovanec Aktivizujúce metódy vo výchove 24 39
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Ľubica Norisová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 60
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Marta Púčiková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa 10 74
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Základná obsluha počítača 8
Riadenie intersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Mgr. Lenka Semanová Základná obsluha počítača 8 63
vyučovanie informatickej výchovy 41
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Ľubica Tomčíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 67
Základná obsluha počítača 8
Riadenie intersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 0
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Soňa Zvarová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0 70
všeobecná jazyková skúška z jazyka anglického 60
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10


© aScAgenda 2018.0.1074 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.10.2017