Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ružena Uhelová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 84
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Základná obsluha počítača 8
Riadenie intersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Eva Urbanovičová Riadenie intersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 74
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Iveta Blanárová Základná obsluha počítača 8 72
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Viera Blašková Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 63
Finančná gramotnosť 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Katarína Dobáková Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania 15 33
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácií pre vychovávateľa 0
Mgr. Margaréta Hockicková Aktivizujúce metódy vo výchove 60 60
Mgr. Slávka Hričáková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 63
Moderné prezentačné programy 15
Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí 33
Mgr. Slávka Kučová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 60
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Luboš Letovanec Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 69
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Moderné prezentačné programy 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ľubica Norisová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 60
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Veronika Suchá Digitalizácia učebných materiálov 15 69
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Moderné prezentačné programy 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ľubica Tomčíková Textový editor Word pre začiatočníkov 0 67
Riadenie intersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Základná obsluha počítača 8
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa 10
Mgr. Soňa Zvarová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0 70
všeobecná jazyková skúška z jazyka anglického 60
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10


© aScAgenda 2019.0.1137 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.10.2018