Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ružena Uhelová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 84
Riadenie intersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Základná obsluha počítača 8
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Eva Urbanovičová Riadenie intersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 74
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Iveta Blanárová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 72
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Viera Blašková Finančná gramotnosť 14 63
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa 10
Katarína Dobáková Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12 63
Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Tanečná príprava 6
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácií pre vychovávateľa 0
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Slávka Hričáková Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí 33 33
Mgr. Slávka Kučová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 60
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Veronika Lanovcová Digitalizácia učebných materiálov 15 39
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Luboš Letovanec Aktivizujúce metódy vo výchove 24 39
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Ľubica Norisová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Marta Púčiková Riadenie intersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 74
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Lenka Semanová Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 63
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
vyučovanie informatickej výchovy 41
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Ľubica Tomčíková Základná obsluha počítača 8 67
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 0
Riadenie intersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Soňa Zvarová všeobecná jazyková skúška z jazyka anglického 60 70
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0


© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.05.2018