Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
MŠ I. Triedny učiteľ Zuzana Tomová
MŠ II. Triedny učiteľ Bc.Zuzana Brandstätterová
I. Triedny učiteľ Mgr. Slávka Kučová
II. Triedny učiteľ Mgr. Iveta Blanárová
III. Triedny učiteľ Mgr. Margaréta Hockicková
IV. Triedny učiteľ Mgr. Slávka Hričáková
V. Triedny učiteľ Mgr. Viera Blašková
VI. Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Norisová
VII. Triedny učiteľ Mgr. Veronika Suchá
VIII. Triedny učiteľ Mgr. Soňa Zvarová
Foto Foto Foto Foto Foto
IX. Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Tomčíková

© aScAgenda 2019.0.1137 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.10.2018