Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
MŠ I.
MŠ II.
I. Triedny učiteľ Mgr. Iveta Blanárová
II. Triedny učiteľ Mgr. Lenka Semanová
III. Triedny učiteľ Mgr. Slávka Hričáková
IV. Triedny učiteľ Mgr. Slávka Kučová
V. Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Norisová
VI. Triedny učiteľ Mgr. Veronika Lanovcová
VII. Triedny učiteľ Mgr. Soňa Zvarová
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII. Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Tomčíková
IX. Triedny učiteľ Mgr. Viera Blašková

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.05.2018