Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184

 

Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou Svätý Kríž 184
Email školy: zssvatykriz@gmail.com
Telefón: 044/5592534

Mgr. Eva Urbanovičová
riaditeľka školy - 0911 901 345

Mgr. Ružena Uhelová
zástupkyňa riaditeľky

Ekonómka školy - 0911 901 364
Adresa školy: Svätý Kríž 184
032 11 Svätý Kríž
IČO: 37810618
DIČ: 2021640973